تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱ | 18:42 |کاردرمان : میثم قادری

همواره یک تحریک پایه ازسوی مغز برروی عضلات مخطط(ماهیچه های ارادی) اعمال می گردد. یعنی حتی موقعی که عضله درحال استراحت است ومنقبض نمی شود نیزدرحال دریافت پیام ازمغزاست که به آن تون عضلانی گفته می شود.

تون عضلانی موجب قوام نسبی عضله می شود. تون عضلانی درهنگام خواب عمیق کاهش می یابد. به همین دلیل است که شکم افراد چاق، هنگام خواب به یک طرف،آویزان می شود، درحالی که دربیداری،چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

برخی اختلالات، موجب افزایش یا کاهش غیرطبیعی تون می شوند.

برای مثال درافراد مبتلا به نشانگان داون(down syndrome=mongolism)شلی عضلات دیده می شود(هیپوتون) که به دلیل کاهش تون عضلانی ایجاد می گردد. به همین دلیل است که این افراد دارای شکم آویزان،زبان خارج ازدهان وآبریزش دهان درحالت عادی هستند.

با انجام ماساژهای خاص برروی صورت وانجام فعالیت های افزایش دهنده ی تون عضلانی به این افراد، کمک می شود(مثل فوت کردن، گذاشتن یخ روی صورت، خوردن مواد ترش و گس یا بستنی، حباب سازی و...)

برخی افرادCPیا سکته ی مغزی نیزبه دلیل اختلال دردستگاه عصبی مرکزی، دارای تون پایین درعضلات اند. اصطلاحاً به آنها فلج شل می گویند.

قطع عصب عضله نیزموجب ازبین تون آن عضله و شلی شدیدآن می شود.

 

 

اما دربرخی ازافراد مبتلا به فلج مغزی یا کسانی که تجربه ی سکته ی مغزی دارند افزایش غیرعادی تون دیده می شود(فلج سفت یا اسپاستیک)

دراین حالت،انقباض دائمی و بسیارشدیدعضلانی(اسپاسم) درفرد، دیده می شود وبه دلیل همین اسپاسم، نمی تواند ازعضلات و درنتیجه اندام مورد نظربه درستی استفاده کند.

یکی ازروش های کاهش تون، ماساژدادن با توپ درمانی(مثل توپCP) است.

 

درحقیقت،چه فلج سفت وچه فلج شل، دارای اختلالی در دستگاه عصبی خود هستند که این اختلال را هرگزنمی توان برطرف نمود.

اما می توان قسمت های دیگردستگاه عصبی را وادارکرد که نقش آن قسمت مختل را تاحدودی ایفا کنند تا نقص جبران شود.

درواقع،بدن انسان دارای خاصیتی است به نام*پلاستیسیتی* یا انعطاف پذیری. این خاصیت باعث می شود که وقتی قسمتی ازبدن دارای اختلال عملکرد می شود،قسمت دیگربدن،عملکرد آن را تاحدودی انجام می دهد.

همین ویژگی باعث می شود که انسان بتواند حتی بعداز ازدست دادن یک ونیم کلیه ی خود، بیش ازنصف کبد،تمام معده، نصف روده نیزهمچنان زندگی کند.

مسئول اصلی تولید ضربان درقلب، گره سینوسی-دهلیزی دربالای دهلیزهاست. اگراین گره ازکاربیفتند گره دهلیزی -بطنی،جای آن را می گیرد و اگرآن هم ازکاربیفتد، بافت پوکنژدردیواره ی بین بطنی، جای آن را می گیرد.

 

خلاصه اگراین خاصیت پلاستیسیتی نبود، انسان ها خیلی عمرکوتاهتری نسبت به اکنون داشتند.

 

مداخلات مقدس کاردرمانی نیز براساس همین خاصیت خدادادی بدن ما بنا نهاده شده اند.

 

این شعرمعروف ازجناب سعدی نیزبه همین خاصیت پلاستیسیتی تلمیح دارد:

بنی آدم اعضای یک پیکرند(یکدیگرند)

یعنی مردم،نسبت به هم مثل اعضای بدن عمل می کنند و وقتی فردی دچارمشکل می شود، سایرافراد به جبران مشکل او کمک می کنند.

 

خداوند با زبان طبیعت، به ما درس زندگی می آموزد. یعنی فقط کافی است که مثل اعضای بدن خود رفتارکنیم تا به سعادت برسیم.

 

سَنُریهِم آیاتِنا فی الآفاق و فی اَنفسِهُم حتی لیُبَیِّنَّ لهم اَنَّهُ الحق....

 


برچسب‌ها: کودکان

  • قیمت سکه
  • مسکن ها